NAROČILNICA ZA MEDICINSKI PRIPOMOČEK

Zdravstvena stanja in bolezni zavarovanih oseb pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček.

Trajnostna doba pripomočka je obdobje pred iztekom katerega zavarovana oseba ni upravičena do novega pripomočka v breme OZZ. Po preteku trajnostne dobe je zavarovana oseba upravičena do novega pripomočka, če zdravnik ugotovi, da je prejšnji funkcionalno neustrezen ali neuporaben. Zavarovana oseba ima pravico do novega pripomočka še pred iztekom trajnostne dobe in sicer v primeru anatomskih in funkcionalnih sprememb, zaradi katerih je postal pripomoček neustrezen. Predlog za nov pripomoček pred iztekom trajnostne dobe poda pooblaščeni zdravnik, o upravičenosti pa odloči imenovani zdravnik. Za pripomočke, ki se izposojajo, navedena trajnostna doba pomeni najdaljšo možno veljavnost naročilnice za izposojo. Zdravnik lahko predpiše tudi krajšo veljavnost naročilnice glede na predvideno zdravstveno stanje in bolezen. Po preteku veljavnosti naročilnice, se lahko pravica do izposoje pripomočka enostavno podaljša z novo naročilnico.

* Trajnostna doba 36 ali 60 mesecev = 36 mesecev – zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno dejavnost, se redno šolajo oziroma so na rehabilitaciji ali 60 mesecev – ostali.

Za vsako šifro medicinskega pripomočka se zagotavlja na izdajo ali izposojo vsaj en pripomoček v okviru cenovnega standarda ZZZS brez doplačil. S soglasjem in doplačilom se zavarovani osebi lahko izda ali izposodi tudi nadstandardni pripomoček. V primeru, da zavarovana oseba ni upravičena do pripomočka preko naročilnice, lahko pripomočke tudi kupi v naših izposojevalnicah oziroma si jih samoplačniško izposodi z možnostjo kasnejšega odkupa v trajno last.

Več o artiklu: klikni tukaj.

-

SO VSI PRIPOMOČKI NA VOLJO ZA IZPOSOJO?

Nekateri MTP, kot so bolniška postelja, hodulje, invalidski voziček, sobno dvigalo ali posteljni trapez, se izposojajo za obdobje, določeno s strani ZZZS. Drugi MTP, kot so bergle, toaletni stol, deska za kopalno kad in drugi toaletni pripomočki, pa se izdajajo, kar pomeni, da jih z veljavno naročilnico osebnega zdravnika prevzamete v trajno last. Izdelki označeni s spodnjo sliko so na voljo z ZZZS naročilnico:

-

LAHKO MTP KUPIM BREZ NAROČILNICE OSEBNEGA ZDRAVNIKA?

Seveda, vse pripomočke lahko v izposojevalnici tudi kupite ali si jih izposodite brez naročilnice osebnega zdravnika.

-

KAJ MORAM PRINESTI S SEBOJ, ČE SI ŽELIM IZPOSODITI ALI PREVZETI MTP?

Če imate naročilnico za medicinsko-tehnični pripomoček, jo prinesite s seboj. Prinesite tudi svojo zdravstveno kartico.

-

LAHKO PRIPOMOČEK PREVZAME MOJ POOBLAŠČENEC?

Da. Prinese naj le vašo zdravstveno kartico in naročilnico, če jo imate.

-

SERVIS IN POPRAVILA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

V kolikor je zavarovana oseba pripomoček prejela v trajno last (izdaja), krije ZZZS preko naročilnice za servis, ki jo lahko vedno izda izbrani osebni zdravnik, lahko pa tudi zdravnik specialist s svojega delovnega področja. Pri posamični šifri ZZZS je navedeno ali se pripomoček servisira v breme ZZZS. Vzdrževanje in popravila se izvedejo po potrjenem predračunu s strani ZZZS. Pripomočki, ki jih je zavarovana oseba prejela na izposojo, se brezplačno vzdržujejo neposredno s strani pogodbenega dobavitelja (izposojevalca) na njegovem izdajnem mestu brez naročilnice za servis

Izdelek dodan za primerjavo